Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

14.10.2013 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN125/13).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak